sâmbătă, 21 noiembrie 2009

Rugaciuni (6)

Doamne Dumnezeule; îţi mulţumesc pentru familia mea. Te rog să mă ajuţi să păstrez întodeauna în căminul meu o atmosferă de cer. Amin.

Doamne Isuse, izbăveşte-mă de mine însumi şi fă pace şi în sufletul meu. Amin.

"Doamne, aprindem aceste lumânări pentru a-Ţi mulţumi că ai trimis pe Fiul Tău, Iisus Hristos, din dragoste şi iubire pentru noi şi pentru întreaga lume. Ca nişte oi pierdute, am găsit, prin El, calea spre Tine. Nu lăsa ca dragostea să moară în noi şi ajută-ne să ne iubim prietenii şi duşmanii. În numele Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. Amin.

Doamne, aprindem aceste lumânări pentru a-Ţi mulţumi pentru că ai trimis pe Fiul Tău Iisus Hristos să ne aducă adevărata bucurie. Noi care umblăm pe valea umbrei morţii am găsit Viaţa prin învierea Lui. Ajută-ne să avem bucurie în viaţă şi să nu ne dispară nicicând bucuria din suflet. În numele Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. Amin.

Doamne, aprindem aceste lumânări pentru a-Ţi mulţumi pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este Domnul Păcii. Noi care trăiam în discordie şi dezbinare am găsit pacea în promisiunea vieţii veşnice, prin Iisus Hristos. Te rog adu pacea sufletească în viaţa mea şi a prietenilor dragi mie. În numele Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. Amin.

Ajută-ne Doamne Dumnezeul Nostru, să putem da naştere necontenit, în sufletul nostru, iubirii necondiţionate! În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Doamne Dumnezeule; îţi mulţumesc că în Fiul Tău găsesc sursa vieţii. Ajută-mă să am o nădejde vie şi să nu mă îndoiesc niciodată. Amin.

Doamne Dumnezeule, ajută-mă să fiu neprihănit în fiecare domeniu al fiinţei mele. Amin.

Doamne Dumnezeule; şi în viaţa mea au fost momente când încrezându-mă în puterile mele, am eşuat. Ajută-mă ca în călătoria de pe drumul vieţii din noul an, să mă încred în Tine, pentru ca să am biruinţa deplină şi să fiu plin de nădejde totdeauna. Amin.

Dumnezeul Dragostei; ajută-mă ca în anul în care am păşit,depunând orice jertfă, împreună cu ceilalţi slujitori pe care îi foloseşti, să fiu gata pentru împlinirea voiei Tale, şi a nevoilor celor din jur. Amin.

Doamne Dumnezeule; pentru că îmi oferi a doua şansă, ajută-mă să mă încred în Tine şi să Te slujesc cu credincioşie, pentru ca împreună cu Tine să am reuşită. Amin.

"Doamne Dumnezeule; pentru că îţi împlineşti cu credincioşie promisiunile făcute, ajută-mă să mă încred în Tine, ştiind că nu mă vei părăsi niciodată. Amin."


Doamne Dumnezeule; Îţi mulţumesc pentru toţi cei ce s-au rugat pentru mine. Amin.
Doamne Dumnezeule ; dăruieşte-mi înţelepciune ca să pot vedea toate lucrurile din perspectiva divină, pentru ca să pot descoperi tot ceea ce este frumos în cei ce mă înconjoară. Amin

Doamne Dumnezeule; ajută-mă să-mi las poverile sufletului la picioarele Tale, pentru ca să-mi pot găsi pacea şi odihna cu ajutorul Tău. Amin

Niciun comentariu: