duminică, 27 martie 2011

Pilda talanţilor


Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia sa.

Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat.

Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi, s-a dus, i-a pus în negoţ, şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi.

Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi, a câştigat şi el alţi doi cu ei.

Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.

După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.

Cel ce primise cei cinci talanţi, a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a zis: “Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.”

Stăpânul său i-a zis: “Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.”

Cel ce primise cei doi talanţi, a venit şi el, şi a zis: “Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.”

Stăpânul său i-a zis: “Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”

Cel ce nu primise decât un talant, a venit şi el, şi a zis: “Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, şi strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă, şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!”

Stăpânul său i-a răspuns: “Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat, şi că strâng de unde n-am vânturat; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!

Luaţi-i dar talantul, şi daţi-l celui ce are zece talanţi.

Pentru că celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!

Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

SIMBOLURILE EZOTERICE ALE ZODIEI SĂGETĂTORULUI


Săgetătorul este cea de-a 9-a zodie. Este un semn yang (masculin), un semn mobil, un semn de foc, făcând parte din triada de foc a zodiacului (Berbec, Leu, Săgetător). Are ca guvernatori pe Jupiter (principal) si Neptun (secundar, prin exaltare).

Unul dintre cele mai importante simboluri ezoterice ale acestei zodii este cel al centaurului, fiintă fabuloasă, dar profund diferită de minotaur. În mitologia greacă, centaurii erau vietăti oarecum monstruoase, ce aveau cap, brate si bust de om, iar restul corpului si picioarele de cal. Potrivit legendelor, se împărteau în două familii. Odraslele lui Ixion si ale unui nor simbolizează forta brutală, nechibzuită si oarbă; descendentii Phillyrei si ai lui Cronos, dintre care Chiron este cel mai vestit, reprezintă, dimpotrivă, forta benefică aflată în sprijinul luptelor drepte, destinate apărării unor cauze nobile. Simbolismul centaurului se referă la dualitatea profundă a naturii umane, la pendularea aproape continuă a oamenilor între sfera instinctelor primare, a bestialitătii, a fortei vitale dezlăntuite, în care domină instinctul de conservare si dreptul celui mai puternic, si sfera spirituală, a elevării si meditatiei profunde, în care omul se lasă condus de iubire, sete de cunoastere, aspiratie spirituală, ce îl conduc spre integrarea în Divin.

Alături de centaur, si calul este un animal corelat simbolic cu zodia Săgetătorului. Asocierea dintre om si cal generează călăretul sau cavalerul, al cărui simbolism e partial similar cu cel al centaurului. Cavalerul poate fi, pe de o parte, un războinic dur, agresiv, distrugător, ce trece totul "prin foc si sabie"; pe de altă parte, cavalerul se poate pune în slujba celor mai înalte, celor mai nobile idealuri, devenind o fortă exclusiv pozitivă, chiar dacă este obligat să se angreneze în confruntări violente (pentru a elimina fortele malefice). Personajul lui Don Quijote de La Mancha, creat de Miguel Cervantes, are importante conotatii ezoterice. Desi pare o fiintă ruptă de realitate, iluzionată, inadaptată, ridicolă, Don Quijote, prin activitatea sa de cavaler rătăcitor, realizează o TRANSFIGURARE a realitătii înconjurătoare, producând o înnobilare si o sacralizare a acesteia; se creează astfel premizele ca lumea aceasta fizică, terestră, să devină o Împărătie a Cerurilor sau un Nou Ierusalim materializat (Isus arată, de altfel, în Evanghelii, potentialitatea naturii noastre divine, când afirmă: "Împărătia Cerurilor se află în voi"). Don Quijote nu poate trăi în realitatea cotidiană decât transfigurând-o, chiar dacă face aceasta pornind de la o bază livrescă. Aducerea brutală la realitate are un efect mortal asupra lui Don Quijote.

Aspectele elevate, cu importante conotatii ezoterice, ale cavaleriei, sunt exprimate de toate legendele medievale ce fac parte din ciclul Mesei Rotunde si Regelui Arthur. Unul dintre obiectivele fundamentale ale acestor cavaleri ai Mesei Rotunde îl reprezintă găsirea Sfântului Graal, temă esentială în ezoterismul occidental. Este evidentă analogia dintre Masa Rotundă si cercul zodiacal (în contextul existentei a doar 12 cavaleri în jurul ei, fără a pune la socoteală un număr egal de scutieri), după cum si Graalul are un cert simbolism solar (Sfântul Graal asezat pe Masa Rotundă reprezintă Soarele parcurgând cele 12 zodii). Graalul are un simbolism profund si complex, ce tine mai ales de ezoterismul crestin. Savantul francez Albert Beguin rezumă astfel acest simbolism: "Graalul reprezintă în mod substantial pe Hristos mort pentru oameni si totodată potirul de la Cina cea de taină (adică harul divin hărăzit de Hristos discipolilor săi) si, în sfârsit, caliciul liturgic, continând adevăratul sânge al Mântuitorului. Masa pe care se află potirul este, potrivit acestor trei proiectii, piatra de pe Sfântul mormânt, masa celor doisprezece apostoli si, în sfârsit, altarul pe care se înfăptuieste sacrificiul zilnic. Aceste trei realităti, Răstignirea, Cina cea de taină si Euharistia, sunt inseparabile, iar ceremonia Graalului constă în revelarea, conferind împărtăsaniei cunoasterea persoanei lui Hristos si participarea la jertfa sa mântuitoare". Concluzionând, putem spune că idealul suprem al cavaleriei, în aspectele sale elevate, este desăvârsirea interioară sau suprema realizare spirituală (care se produce în momentul inefabil al contemplării interiorului cupei Graalului).

Un alt simbol ezoteric al Săgetătorului este cel al căutătorului, ce se coreleazăă cu caracterului mobil al semnului. Fie că este un cavaler rătăcitor, un călăător, un aventurier, Săgetătorul caută CEVA, care poate fi diferentiat după gradul de elevare al căutătorului. Nativul ce nu a depăsit sfera inferioară, instinctuală, va căuta doar satisfacerea unor plăceri grosiere, trăirea unor "senzatii tari", parcurgerea superficială a unor teritorii exotice. Nativul elevat, întelept, are însă teluri mult mai înalte. În Evanghelia după Toma (text apocrif descoperit la mijlocul secolului al XX-lea) se arată: "Cel ce caută să nu înceteze căutarea până când nu va găsi, iar atunci când va găsi, el va fi preafericit si va deveni stăpânul Totului" (logion 2). Asadar, scopul profund al căutării îl reprezintă împlinirea spirituală supremă. Poetul englez T.S.Elliot exprimă acest adevăr într-o manieră lirică în poemul "The Little Gidding": "Nu vom înceta să căutăm/ Si sfârsitul căutărilor noastre/ Va fi ajungerea în punctul din care am plecat/ Si cunoasterea lui cu adevărat, pentru întâia oară".

Vânătorul este, de asemenea, un simbol ezoteric al celui de-al 9-lea semn astrologic. În acest sens, ezoteristul român Vasile Lovinescu ne revelează semnificatii profunde: "La fel ca si celelalte meserii, stiinta vânătorească era o tehnică initiatică, cu coloratură cosmologică, dar cu posibilitatea de transpuneri metafizice.(…) Simbolismul gestului vânătoresc este dintre cele mai înalte, relativ usor de recunoscut. În sensul imediat, procurarea hranei e urmată de o asimilare a substantei cosmice, în forma unei împărtăsanii. Prototipurile angelice ale animalelor jertfite, morfisme ale Omului Universal, se sacrificau în ipostazele lor fizice, pentru reîntoarcerea lor în modelele lor divine de unde au purces, prin intermediul omului, central în starea lui de fire. Se sfintesc astfel cuvintele lui Dumnezeu, care poruncise lui Adam să le dea nume (Geneza, II, 19-20), adică să le scoată din indistinctia substantei în distinctivitatea existentei. Prin hrana pe care i-o procură ambianta, Adam recuperează ce a creat în mod secund si odată cu aceasta scoate sufletul animalului ucis din ciclul de foc, mântuindu-l sau chiar eliberându-l. Nu trebuie să uităm nici o clipă că acest gest se înscrie într-un circuit fără sfârsit al substantei universale.

Legătura dintre vânător si vânat e aceea dintre Cunoscător si Cunoscut. Cei doi termeni se identifică deci. Legătura o face traiectoria săgetii, care uneste cei doi poli. Vânătorul trebuie să nimerească nodul vital al victimei. Pentru aceasta, trage mai întâi îndărăt coarda arcului, îsi împlântă simbolic în pieptul lui coada săgetii, formând astfel din semicercul arcului un cerc, apoi îi dă drumul colorată de propriul lui sânge subtil, ca să se amestece cu sângele animalului, adevărată frătie de cruce între vânător si vânat. Complementar si în aceeasi clipă, si invizibil ca reactie concordantă, îngerul animalului îl vânează pe vânător, atingându-l tot într-un punct vital, inimă, frunte sau crestetul capului. Traiectoria săgetii se extinde simbolic, deci legitim, până la marginea orizontului. Orizontul devine astfel un semicerc conceptual, vânătorul fiind pe diametrul acestuia, formând amândoi un arc macrocosmic, pe care arcul sensibil din mâna vânătorului este perpendicular. În cazul acesta, din toate punctele care alcătuiesc vibratiile Vortexului Sferic Universal, pleacă în acelasi timp câte o săgeatăă spre toate punctele conceptibile, deci si prin zenit unde se află "Ochiul Domnului", "Piatra din Vârful Unghiului", a catedralei cosmice.

Săgetătorul este, practic vorbind, un arcas. Arcasul are importante conotatii spirituale si ezoterice, după cum ne arată acelasi Vasile Lovinescu: "Reamintim că justa ochire e o metodă exceptional de eficace în unele stiinte traditionale pentru obtinerea puterii de concentrare (Ekagra), fără de care o realizare spirituală nu se poate concepe. Se stie ce rol important joacă tragerea cu arcul în scolile budiste Zen. În această disciplină se urmăreste înainte de toate un nivel de concentrare în care ochitorul se identifică perfect cu tinta. În acel moment, ochirea materială devine inutilă si un punct este tot asa de usor de ochit ca si un zid. Această transpunere cerească a unei meserii e firească într-o breaslă care-si are patron cea mai frumoasă constelatie de pe cer, aceea a vânătorului Orion". Scopul suprem al arcasului, al vânătorului ar fi acesta: "(…) să biruiască natura lor titanică prin cea olimpica si s-o resoarba, spunea învatatura orfica, asa cum se realiza în mistere (…)". Altfel spus, latura inferioară, care este pasională si instinctivă, trebuie resorbită în cea superioară, a întelepciunii si detasării, printr-un proces alchimic (transmutatie, urmată de sublimare), căci focul, element corespunzător Săgetătorului, este prin excelentă agentul alchimic fundamental al transformării.

Un alt simbol important al Săgetătorului, cu importante conotatii ezoterice, este cel al maestrului, care se defineste prin relatia sa cu un discipol. Maestrii se pot împărti sau clasifica după mai multe criterii, dar vom retine doar două. După criteriul autenticitătii, maestrii se împart în veritabili si falsi (pseudomaestri). După domeniul în care activează, putem vorbi despre maestri profani (aici putem include profesorii obisnuiti, care activează în scoli, licee, facultăti si predau diverse materii, fiind specializati în anumite domenii stiintifice) si maestri spirituali (acestia se încadrează cu adevărat în semnificatiile elevate ale Săgetătorului). Maestru spiritual este într-adevăr acea fiintă care a atins starea de măiestrie sau de desăvârsire pe o anumită cale spirituală. Pe orice cale de evolutie autentică, maestrul este indispensabil, căci el joacă rolul de îndrumător spiritual pentru un aspirant sincer. Un dicton afirmă: "Când discipolul este pregătit, maestrul apare". Se stie că Supremul Maestru este Dumnezeu. Mari Maestri spirituali pot fi considerati Isus, Buddha, Rama, Mohamed, întemeietori de religii. Desigur, Divinul se poate manifesta în infinite ipostaze, dar în ipostaza de Învătător, El se manifestă încarnându-se în fiinte cu o profundă întelepciune, care au nobila misiune de a ne conduce către eliberarea completă de lanturile iluziei si atasamentului, pentru a veni în contact cu suprema lumină spirituală. Maestrul poate avea variate moduri de manifestare, fiind un duhovnic, pentru crestini, un rabbi, pentru evrei, un guru sau un swami, pentru yoghini sau hindusi, un nagual, pentru samanii mexicani, dar rolul său rămâne mereu acelasi. Există situatii exceptionale în care discipolul are un maestru din lumile paralele, care îl îndrumă prin metode paranormale (este cazul faimosului sculptor român Brâncusi, care era îndrumat de spiritul marelui yoghin Milarepa). Indepedensa Săgetătorului se regăseste în acea libertate si detasare a maestrului întelepciunii, ce este retras în pesteră sau în turnul său de fildes.

Cifra 9, corespunzătoare Săgetătorului, are importante valente simbolice si ezoterice. Cunoscuta diagramă mistică care este ENEAGRAMA se bazează pe o sectionare a cercului în 9 sectoare (de unde provine si denumirea). 9 este si numărul initiatului, în mod semnificativ a 9-a Arcană Majoră din Tarot fiind Pustnicul (ce simbolizează înteleptul misterios, initiatul ascuns, purtătorul tainic al luminii spirituale). Este interesant de remarcat că al III-lea decan al Săgetătorului este numit decanul "iluminării". 9 este si numărul corurilor de îngeri, asa cum sunt descrise în angelologia traditională. 9 este ultimul din seria de cifre, ceea ce anuntă deopotrivă un sfârsit si o reîncepere, adică o transgresie pe un plan superior de vibratie. Numărul 9 apare drept numărul complet al analizei totale; el este simbolul multiplicitătii ce se întoarce la unitate si, prin extensie, al solidaritătii cosmice si al mântuirii.

În sfârsit, Săgetătorul este, deopotrivă, si un vizionar. Clarvăzătorii sunt fiinte pe care Divinul le inspiră să ne îndrume, să ne transmită mesajul Său, să ne conducă spre înăltimile spirituale. Este extraordinarul har al profetiei, pe care l-au manifestat si Sfântul Ioan Teologul (scriind teribila Apocalipsă), dar si Nostradamus, precum si acei mistici consemnati în Vechiul Testament (Iezechiel, Daniel, Isaia, Ieremia). Ideea de clarviziune se adecvează, simbolic vorbind, Săgetătorului, căci elementul Foc, alocat acestei zodii, are semnificatii profunde legate de lumină, perceptia vizuală, formă si culoare. Fiind vorba despre un foc ascensional, al resorbtiei în sferele divine, inspiratiile si perceptiile pe care le aduce provin tot din aceste sfere.


Ganduri pozitive


A decide ce vreau de la viaţă este sarcina, dar şi privilegiul meu.

THE SHIRELLES-WILL U STILL LOVE ME TOMORROW

Dieta de 100 calorii


Kilograme in plus? Cosmaruri de zi cu zi ale multor femei din societatea actuala. Insa, desi majoritatea dintre acestea privesc problema doar din punct de vedere estetic, s-a demonstrat ca supraponderabilitatea sta la baza unor numeroase afectiuni ale omului modern.

Iata in continuare un model de regim hipocaloric pentru o zi:
(cca 1000 calorii, 75g proteine, 100g glucide, 35g lipide)

Dimineata: 200ml lapte
Ora 10: o chifla(50g) sau o felie de paine cu branza de vaci sau carne fiarta slaba (50g)
Ora 12: o cafea neagra cu zaharina
Pranz:
- felul I- salata de cruditati: din 200g varza sau ridichi, andive, salata verde, castraveti, rosii, ardei gras, cu o lingurita de ulei, lamaie, otet. Salata poate fi inlocuita cu 1-2 farfurii de supa sau legume din aceleasi legume si in aceleasi cantitati ca salatele, dar se pot adauga loboda, spanac, dovlecei, conopida.
- felul II-100g carne slaba de vaca, pasare, manzat, fripta, fiarta sau rasol sau 150g peste slab fiert, la cuptor sau 150g branza de vaci.
- felul III - un mar(100g)
Cina:
- felul I - 150g cartofi fierti sau 200g dovlecei/fasole verde, cu 2 lingurite de iaurt.
- felul II - 100g carne slaba fripta sau 150g peste slab
- felul III - 1 mar.

Si cum stiti foarte bine ca o floare nu aduce primavara, va voi propune si un regim saptamanal:

Luni: 600 calorii
Marti: 1000 calorii
Miercuri: doar legume si fructe
Joi: 1000 calorii
Vineri: doar legume si fructe
Sambata: 600 calorii
Duminica: 1000 calorii

Pentru zilele cu 1000 calorii se urmeaza regimul pentru o zi de sus. Pentru zilele cu 600 calorii: cca 1,5l lapte sau 2 pachete de branza de vaci slaba sau 2 bucati de carne slaba (150g) sau combinatii.

Bolile cardio-vasculare, diabetul zaharat insulino independent, litiaza biliara, sunt cele mai frecvente complicatii asociate obezitatii. Dar probabil ca putine dintre noi stiu ca anumite forme de cancer-uterin, mamar, de vezica biliara, de colon si rect apar mai des la obezi.

In concluzie, supraponderabilitatea - un moft? Poate pentru cei care nu s-au confruntat niciodata cu asta. Si, de ce sa nu recunoastem - dincolo de problemele medicale, kilogramele in plus aduc si vesnicele frustrari legate de aspectul estetic al problemei, de hainele in care te visezi imbracata dar care nu-ti vin bine, de libertatea de miscare care-ti este mereu ingradita.

Dar toate acestea sunt, pana la urma, tot atatea motive pentru a lua hotararea ferma de a slabi.

Racul - "Protectie prin Iubire!"


Sugarul Rac este timid si tandru. Plin de sensibilitate, adaptarea la viata terestrã este mult mai dificilã decât la nou-nãscutii din alte semne zodiacale.

Viata afectivã a sugarului Rac necesitã o atentie deosebitã. Încã din primele clipe ale vietii sale terestre el simte starea de spirit a persoanelor din jurul sãu. El este sugarul care izbucneste, aparent fãrã nici un motiv, fie în râs, fie în plâns, pentru cã preia starea sufleteascã a celor din preajma sa, chiar dacã acestia nu o manifestã în mod deschis. Micutul Rac simte foarte bine. Orice. Si reactioneazã imediat. “Carapacea” îi este încã prea fragilã sã-l protejeze de vicisitudinile vietii terestre. Are nevoie de un ambient armonios lipsit de manifestãri zgomotoase si bruste (fie acestea chiar si cu cele mai sincere si bune intentii), de un program ordonat în care sã se succeadã zilnic în aceasi ordine si cu aceasi ritmicitate hrãnirea, odihna, plimbarea, baia, toate acestea însotite de vorbe blânde, mângâieri si mult, mult zâmbet. Atentie! Carapacea sa se dezvoltã acum, împreunã cu el, si depinde foarte mult încã de pe acum de atmosfera generalã în care creste, de comportamentul celor care îi poartã de grijã, ce fel de om va deveni: fie unul echilibrat, vesel si prudent, care va fi grijuliu si atent cu toatã lumea (carapace-chepeng); fie unul vulnerabil, conservator si acuzator, care nu-si va asuma niciodatã nici un fel de responsabilitate (carapace-coajã de ou); fie unul arogant, suspicios si revansard, care va fi o pacoste atât pentru sine, cât si pentru societate (carapace-arici);

Ca sa se simtã bine, are nevoie de un pat odihnitor, de cât mai multã bãlãcealã în apã, de îmbrãcãminte lejerã si moale, de jucãrii din plus si... de multã iubire.

Copilul Rac este prudent si se împrieteneste cu lumea înconjurãtoare într-un ritm lent. El trebuie sã simtã cã face parte dintr-o comunitate care-i oferã protectia si afectivitatea de care are permanent nevoie. Atentie însã, dacã i se satisfac toate dorintele, fãrã discernãmânt, din porniri lãuntrice de mustrãri de constiintã exagerate din partea adultilor, numai ca odrasla sensibilã sã nu plângã sau sã “sufere” în vreun fel, micutul poate deveni un mic santajist care îi va exploata pe acestia dupã bunul plac.

Când se joacã, micutul preferã compania persoanelor cunoscute, se fereste sã cunoascã noi copii, chiar sã fie acestia de vârsta sa, si îi va ocoli întotdeauna pe cei agitati si zgomotosi.

Prescolarul Rac, fie fatã sau bãiat, se obisnuieste greu cu grãdinita. Integrarea sa necesitã foarte multã rãbdare si timp îndelungat. Trebuie sã-i placã la prima vedere educatoarea sau educatorul. Nu uitati, el simte! Apoi, dacã îsi alege persoana potrivitã cu sensibilitatea sa si care nepãrat trebuie sã fie sincerã, aceastã acomodare trebuie sã aibã loc treptat, împreunã cu pãrintii, care la început sunt în apropiere tot timpul petrecut la grãdinitã, apoi, treptat, din ce în ce mai putin prezenti, si nu lãsat de izbeliste printre strãini, dând din mâna a lehamite “lasã-l sã plângã, trebuie sã se obisnuiascã cu colectivitatea” sau “sã învete de mic ce este viata”, “trebuie sã se cãleascã ca sã nu fie un papã-lapte” s.a.m.d. Toate acestea sunt atitudini complet eronate din partea pãrintilor si a educatorilor, conceptii ce vor transforma în timp micutul Rac într-un feroce rãzbunãtor în orice situatie si pe oricine, si asta numai ca sã-si apere sensibilitatea-i aparte luatã mai mereu în derâdere si consideratã un semn de slãbiciune potrivnic luptei îndârjite “cu viata realã”, încã din primii ani de existentã terestrã.

Micutul Rac preferã de mic jocul “de-a familia”, jocurile colective, gen “Piticot”, “Nu te supãra frate”, etc., care-i produc mare bucurie pentru cã toti cei dragi sunt împreunã cu el. Se întâmplã foarte des sã se joace si singur. Dar tot un joc colectiv de ocrotire: de-a mama si tata, de-a medicul care îngrijeste bolnavi, de-a educatoarea etc.

De asemenea, îi plac foarte mult povestile si cântecelele pentru copii. Are o memorie foarte bunã, înregistreazã tot ce se întâmplã, chiar dacã va reproduce mult mai târziu decât confratii sãi de generatie cele vãzute si auzite. Va începe sã vorbeascã, si încã destul de cursiv, atunci când nimeni nu se va astepta. Memoria deosebitã si sensibilitatea-i aparte îl ajutã sã reproducã, cu fidelitate si naturalete, cele auzite, (atentie, pãrinti!), dar nu trebuie sã fie fortat, chiar dacã recitã si cântã cu multã sensibilitate “sã se producã” cu cele învãtate în fata strãinilor, pentru cã un asemenea gest îl va face sã se închidã în carapace pentru multã vreme, deoarece i s-a încãlcat intimitatea, adicã plãcerea lui interioarã, personalã, de a recita si cânta, si cu prima ocazie când va fi din nou îndemnat sã recite sau sã cânte “la comandã”, o sã înceapã sã “recite” sau sã “cânte” exact ce nu doresc nici adultii sã audã... mai ales din gura unui copil...

La ocazii festive (diverse serbãri, sãrbãtori) este fericit dacã toate evenimentele serbate au loc... numai în familie, alãturi de cei obisnuiti din imediata apropiere, fãrã musafiri (fie acestia chiar si rude) si fãrã mare pompã si tam-tam. Dacã totusi se întâmplã sã fie un eveniment la care participã si musafiri, persoane din afara casei, micutul se va retrage în camera sa, sau într-un colt al încãperii si nu va lãsa nici mãcar copiii sã se apropie de el, si îsi va manifesta nemultumirea prin plâns continuu. Totusi, dupã un timp, poate se va multumi sã se uite în tãcere la zbenguielile copiilor de vârstã apropiatã cu a sa, pentru ca mai apoi, dacã nevoia o cere, sã sarã în ajutorul celui care a “pãtit ceva”, chiar dacã acesta este mai în vârstã decât el: fie s-a lovit, fie a încasat ceva pumni, fie i s-a fãcut o farsã...

Scolarul Rac este un elev fãrã probleme deosebite. Se integreazã în noul colectiv mai întâi studiindu-l un timp de la distantã, apoi va atrage, prin felul sãu jovial de a fi, colegi care îi seamãnã ca temperament si afinitãti. Memoria sa deosebitã îl ajutã sã învete fãrã mari eforturi, citeste cu plãcere, mai ales despre trecutul a ceva sau al cuiva. Este un copil interesat de studiu, cu conditia ca materiile sã fie predate cât mai “animat” si sã-l stimuleze sã fie un co-participant la prezentarea lor. Nu uitati, el simte! O prezentare fadã, monotonã a materiei scolare, oricare ar fi aceasta, sau felul necorespunzãtor de a fi al educatorului (zgomotos, violent, transant, pãrtinitor, ironic s.a.m.d.) îl va îndepãrta nu numai de acea disciplinã, ci si de întregul proces educational, el transformându-se dintr-un elev onest si linistit într-un elev-problemã care se încãpãtâneazã sã-si mai facã temele si sã participe la ore.

Camera sa, sau spatiul din încãperea în care locuieste împreunã cu altii, “carapacea” unde se simte cel mai în sigurantã si are posibilitatea sã se odihneascã fãrã sã fie deranjat sau sã deranjeze în vreun fel, va reflecta întocmai fluiditatea ritmicã aparent stationarã si protectia semnului al cãrui nativ este: mobilier larg si comod cu forme unduitoare, decor ambiental în tonuri pastelate.

Adolescentul Rac pare a fi un visãtor, dar el trãieste profund orice situatie din viata sa. Detestã violenta de orice fel si deseori preferã sã trãiascã într-o lume datã uitãrii, fãrã sã realizeze cã el este de fapt un bun continuator al trecutului pentru viitor, pentru cã intuieste ce este bun si folositor din trecut pentru un viitor fãrã violentã. Are multi colegi (de cartier, de scoalã, de cercuri literar-artistice sau de cercetare a trecutului frecventate), dar foarte putini prieteni. Este sensibil, trãirile sale sunt intense si lãuntrice, pentru cã descoperã mereu în prezent urmele trecutului, “reîntâlneste” trecutul în prezent, dar si “prezentul” este pentru el doar o formã a trecutului, este de fapt “germenele” viitorului care poate abia se contureazã. De aici poate si preferinta si atasamentul pentru forma comunitarã de trai, cea de “familie”, matca ce asigurã continuitatea, de perpetuare în mod ritmic, firesc, a ciclicitãtii naturii, fãrã a uita trecutul, protejând prin corectare prezentul si pregãtind astfel viitorul: Viata.

Fiind vorba de un reprezentant al Apei, el îsi va parcurge drumul ales trecând de orice obstacol. Eventualele stationãri sunt aparente, sunt de fapt mici popasuri de odihnã, atât cât este nevoie, de acumulare necesarã de energie pentru a-si continua drumul prezent, asigurând astfel continuitatea vitalã între trecut si viitor.

Ganduri pozitive


Aleg să dau viaţă celor mai inspirate idei folosindu-mi creativitatea şi acţionând cu încredere.

Ellie Goulding : The Writer

PIZZA CAPRICIOSA


Ingrediente: 150 ml apa calda, 1/2 lingurita zahar tos, 1 lingurita drojdie uscata, 250 g faina, 3 linguri ulei de masline, 1 lingurita sare, 500 g rosii coapte bine, 250 g sunca fiarta taiata felii, 100 g mozzarella, 4 fileuri de sardele din conserva, 8 anghinare (miezul) conservate in ulei, 4 linguri ulei (de masline), 150 g masline negre, sare sau piper dupa gust, 1 lingura ulei de masline pentru a unge tava

Mod de preparare: Se pune intr-un castronel drojdia amestecata cu 1 lingura de faina, 3-4 linguri de apa calda si zahar pana se face ca o pasta, se acopera si se lasa pana se se umfla si face spuma. Intr-un castron se pune faina, in mijlocul ei se toarna amestecul de drojdie, uleiul, sarea si se amesteca, pentru a forma un aluat moale si elastic, daca trebuie se adauga si restul de apa. Se framanta bine, se lasa deoparte acoperit, sa dospeasca marindu-si volumul. Se obtin cam 500 g de aluat care se lasa la frigider de pe o zi pe alta. Cand vrem sa preparam pizza, intindem o foaie de marimea si forma dorita, pe care o punem intr-o forma unsa.

Se oparesc rosiile in apa fiarta, se racesc, se cojesc, se taie in 4 felii si se taie in fasii de-a lungul. Sunca se taie in fasii de latimea degetului. Se taie sardelele in bucati mici, anghinarele se taie in 4 felii. Se incalzeste cuptorul la 220C si se unge o tava cu ulei. Se pune aluatul pe o planseta presarara cu faina, se intinde si se pune in tava. Marginile se trag in sus pe peretii tavii si se impunge in multe locuri cu o furculita. Se unge suprafata aluatului cu ulei (2 linguri) si se aseaza uniform mozzarella rasa, fasiile de rosii, sunca, sardelele si maslinele. Se sareaza si se pipereaza compozitia apoi se stropeste cu ulei. Se da la cuptor, se lasa acolo 25 de minute, timp in care devine crocant.

Leul – “Strălucesc, cuceresc, dăruiesc!"


Sugarul Leu este strălucitor si impunător. Plin de energie si grandoare, doreste să domine lumea încojurătoare încă din primele clipe ale sosirii sale în viata terestră.

Viata afectivă a sugarului Leu necesită multă dăruire si întelepciune. Fire capricioasă, sugarul, dacă are parte de admiratie si adoratie, este fericit si plin de zâmbet; dacă simte că nu mai este în centrul atentiei, începe să urle cât îl tin plămânii până când i se satisfac cu promptitudine cerintele de moment. Atentie, trebuie să-i oferiti strictul necesar de care are nevoie la această vârstă, dar nu exagerati să-i satisfaceti toate cerintele. Ca să se simtă bine, are nevoie de îmbrăcăminte lejeră si viu colorată, de jucării de plus de dimensiuni mari si de liniste când se odihneste.

Copilul Leu este curajos si perseverent. Doreste să cunoască si să cucerească lumea înconjurătoare despre care crede că îi apartine în întregime (cameră, casă, curte, stradă, etc.), este ‘regatul’. Imediat după ce si-a satisfăcut curiozitatea, încearcă să o si domine. Dacă cineva sau ceva îi stă în calea cuceririi ‘imperiului’ său, micutul devine deosebit de agresiv, atitudine ce ar trebui să fie stopată încă de la prima sa manifestare. Altfel, se va folosi permanent de acest truc numai pentru ca toti cei din jur să-i satisfacă toate capriciile.

Prescolarul Leu

Fie fată sau băiat, prescolarul Leu preferă de mic jocul “de-a conducătorul”. Îi place să organizeze jocuri colective si să distribuie roluri după capriciile de moment. Este util ca părintii si educatorii să fie atenti la aceste capacităti native ale micutului, deoarece el poate deveni cu usurintă, dintr-un foarte bun organizator, un tiran anarhic care să dispună de copii (colegii de joacă) si adulti (educatori) deopotrivă, ca de niste obiecte (jucării) care trebuie să i se supună orbeste. Acesta este momentul când poate să înceapă să fie învătat că pe lume există si alti copii în afară de el si care sunt la fel de isteti ca el.

Dar micutului Leu îi place să se joace si singur. Preferă jucării creative care se pot asambla si dezasambla după bunul plac (gen lego, sau păpusa Barbie), viu colorate, strălucitoare, care să atragă atentia si admiratia celor din jur, pentru că el de fel se plictiseste repede de orice jucărie si doreste mereu altele, pentru a se mândri cu ele. Atentie, părinti, să nu cădeti în capcana sarmului odraslei si, oricât de drăgălas v-ar implora, nu-i satisfaceti toate cerintele, ci doar să tineti minte ce îsi doreste si dăruiti-i abia la prima ocazie favorabilă (aniversare, sărbătoare de familie, onomastică), pentru că doar asa o să înceapă să învete să facă diferenta dintre perseverenta răbdătoare, roditoare, si încăpătânarea capricioasă, distrugătoare.

De asemenea, micutului îi plac foarte mult povestile, întâmplările cu eroi care concurează cu cineva si înving prin metode cinstite, sau se luptă, se iau la trântă, tot onest, pentru a obtine ceva glorios si răsunător, admirat de un “regat” întreg si recompensat “regeste”, pe măsura efortului depus.

La ocazii festive (diverse serbări, sărbători) este fericit dacă toate evenimentele serbate au loc în familie, ai cărei membri se acceptă neconditionat si îi stie alături de el si la bine si la greu. Dacă totusi se întâmplă să fie un eveniment la care participă si musafiri, persoane din afara casei, micutul le va aduce urgent la cunostintă că el este “seful” si sunt bineveniti numai dacă sunt dispusi să îl admire. Atentie, adulti, micutul Leu nu este dispus să împartă cu nimeni cadourile primite, asta o va face de bună voie numai după ce va trece mirajul noului si va începe să se plictisească de acele daruri. Poate fi “vindecat” de această tendintă de acaparare, dacă persoana care i-a dăruit acel suvenir îi ia cadoul înapoi, fără să se lase apoi înduplecată de promisiuni ulterioare de genul “nu mai fac”, “nu o să te mai iubesc nenea/tanti, dacă nu îmi dai jucăria înapoi”, etc.

Scolarul Leu este un elev fără probleme deosebite. Se integrează repede în noul colectiv. Este util ca educatorii să fie atenti cu acest scolar, deoarece doreste să preia instinctiv “comanda”, situatie neplăcută ce poate fi evitată dacă i se aduce la cunostintă regulamentul scolar. Scolarul Leu se va întelege foarte bine cu pedagogi veseli, creativi, inteligenti si plini de umor, dar care stiu să si facă ordine în “regat”, dacă situatia o cere. Doar un astfel de educator îl va cuceri si stăpâni pe elevul Leu, iar exemplul său de a fi va constitui un model demn de urmat în viată. Scolarul Leu nu se va întelege si va avea mereu conflicte cu pedagogi temători, părtinitori, îndoctrinati si invidiosi. Pentru un astfel de educator, elevul Leu va fi un copil obraznic, ironic, neascultător si greu de stăpânit.

Elevul Leu învată usor, este inteligent si creativ. Suportă greu esecurile, ceea ce însă îl ambitionează să studieze consecvent. În cazul esecurilor, inerente de altfel, indiferent de zodie, este bine să fie încurajat, că de stimulat nu trebuie (Leul este stimulat de esec), iar în cazul reusitelor trebuie felicitat dar nu în mod exagerat, totodată, după ce i-a trecut euforia, si ponderat să nu si-o ia în cap.

În relatiile sale cu colegii, elevul Leu va aduna în scurt timp clasa, “tabăra de admiratori”, în jurul său. Atentie, părinti, este posibil ca, de dragul de a câstiga si mentine cu orice pret admiratia colegilor, copilul Leu să înceapă să ducă la scoală, în afară de jucăriile sale, si obiecte interesante si deosebite „împrumutate” de la părinti, sau este si mai grav dacă sunt dăruite de adulti tocmai pentru ca micutul să „rupă gura târgului”: obiecte electronice, articole vestimentare deosebite, bijuterii, s.a.m.d. Acesta este cel mai scurt drum ca odrasla să devină din copilul sarmant si inteligent, elevul problemă, apoi adultul fără de valoare reală, interioară, însetat doar de bunuri materiale, pentru obtinerea cărora îsi va asupri semenii.

Camera sa, sau spatiul din încăperea în care locuieste împreună cu altii, va reflecta întocmai strălucirea regală a semnului al cărui nativ este: mobilier somptuos si impunător, decor ambiental viu colorat, totul emanând noblete si grandoare. Este bine ca părintii, educatorii, să-l învete limitele măretiei care, o dată trecute, pot duce la un snobism, la un afisaj ridicol, la o expozitie de obiecte, dedicată admiratorilor

Adolescentul Leu este un “inimos”. Dar depinde de părinti, bunici, educatori, rude s.a.m.d., mai ales în această perioadă a dezvoltării sale, ce fel de “inimă” va avea ca adult: o inimă caldă, primitoare (asta în cazul în care micutul Leul nu a fost alintat în mod exagerat), sau va avea o inimă rece, despotică (asta în cazul în care micutul Leu a fost crescut în false valori). Leul este o fire foarte sensibilă si orice obiectie trebuie să i se spună între patru ochi, confidential, pentru că el doar asa îsi asumă resonsabilitatea si poate corecta greseala comisă. Atentie, adulti, la atitudinea voastră ce poate fi fatală în educatia unui Leu: să i se atragă atentia în public asupra defectelor sale! Reactia va fi întocmai invers celei scontate: va deveni pentru multă vreme, poate pentru tot restul vietii, un om fără inimă, dictatorial, distrugător atât fată de sine, cât si fată de cei din “imperiul” său si toate acestea pornind de la o banalitate: orgoliul.

Fiind vorba de un reprezentant al Focului, el îsi va parcurge drumul ales pârjolind orice obstacol. Actionează consecvent, fără să abandoneze telul său, iar între timp analizează “din mers” experientele bune si rele, totodată pregătind energic următorul pas.

Ganduri pozitive


Am în mine puterea de a alege şi de face schimbări.

Ice Mc & Alexia - Russian Roulette

Bancuri


Alo!
- Da.
- Vino până la noi!
- De ce?
- Nu mai merge imprimanta!
- Ce nu face?
- Nu mai are curent!
- Cum?!
- Da, nu mai are curent!!
- Cum aţi observat că nu are curent?
- Imi apare pe calculator…
- Ce??!!
- Imi apare pe calculator mesajul: “current printer is unavailable”
-Voi, barbatii, sunteti foarte brutali! Voi vreti numai sex! Noi, fetele, dorim atentie....
- Atentie !!! Acuşi o sa facem sex!
O profesoara a cerut clasei sale de elevi sa isi intrebefiecare parintii care este cea mai relevanta poveste a familiei sale si care are o morala la sfarsit, iar apoi urmand ca a doua zi fiecare dintre ei sa spuna povestea in clasa.
A doua zi, in ora respectiva, Cristian a dat urmatorul exemplu:
- Tatal meu este fermier si crestem gaini. Intr-o zi am mers la piata cu o gramada de oua asezate intr-un cos de nuiele impletite, cos asezat pe scaunul din fata al camionului. La un moment dat camionul a lovit o groapa iar cosul a cazut de pe scaun si toate ouale s-au spart. Morala povestirii este sa nu iti pui niciodata toate ouale intr-un singur cos.
- Foarte bine, spuse profesoara.
Urmatoarea a fost Maria care incepuse sa povestesca:
- Si noi suntem fermieri. Aveam 20 de oua care trebuiau sa fie clocite dar numai 10 puisori au iesit. Morala este sa nu iti numeri gainile inainte de a fi clocite ouale
- Foarte bine" replica din nou profesoara, multumita de ce auzise pana aici..
Urmatorul a fost Horia care a inceput si el povestea sa:
- Tatal meu mi-a povestit despre matusa Ana... Matusa Ana era inginer de aviatie in razboi iar avionul ei a fost lovit. A trebuit sa aterizeze fortat pe teritoriul inamic si tot ce avea la ea era o sticla de palinca,o pusca si o sabie.
- Continua, spune profesoara intrigata.
- Matusa Ana a baut toata palinca pentru a se pregati...apoi a aterizat in mijlocul a 100 de soldati inamici. Ea a omorat 70 dintre ei cu mitraliera pana s-au terminat gloantele. Apoi a mai omorat 20 cu sabia pana lama s-a tocit. Pe ultimii 10 i-a omorat cu mainile goale.
- Dumnezeule mare, spune profesoara ingrozita, si care ti-a zis tatal tau ca este morala?
- Stai departe de matusa Ana cand e beata!
Adam e singur în Rai şi se plictiseşte. Se duce la Dumnezeu, să-i ofere o soluţie.
- Doamne, sunt singur. Ai putea, rogu-te, să-mi faci o pereche?
- Sigur, zice Dumnezeu. O să-ţi fac o femeie care o să te iubească mereu, n-o să fie cicălitoare niciodată şi care o să facă doar ce vrei tu. Asta o să te coste o mână şi-un picior.
Stă Adam şi se gândeşte.
- Doamne, dar pentru o coastă ce-mi poţi oferi?
Un copil vede masina tatalui sau, cand iese de la scoala, dupa care intra in padure.. Curios, il urmareste si in masina mai era cu matusa Mimi. Se duce repede acasa la mama-sa.
− Mami, mami, l-am vazut pe tati cu matusa Mimi in masina, erau in padure, el o ajuta sa-si dea bluza jos, ea pantalonii... apoi tati o pupa si...
Stai asa, cand vine acasa, la masa povestesti din nou, sa vad ce fata face.
La masa
− Ia zi Ionel, ce ai facut tu azi?
− Am fost la scoala, apoi l-am vazut pe tati trecand cu masina, si in masina era tanti Mimi, si s-au oprit in padure, si tati o ajuta sa-si dea bluza jos si tanti Mimi il ajuta sa-si dea pantalonii, apoi tati o pupa si apoi au inceput sa faca ce faceau mami si unchiu Nelu cand tati era plecat de acasa...
Felicitare la radio:

- O felicit pe scumpa mea Maria cu ocazia zilei ei de nastere, ii doresc numai bine, o iubesc si va rog sa-i puneti melodia "Eu niciodata nu ma casatoresc cu tine".
- Mamă, la uşă e un nenea care strînge donaţii pentru azilul de bătrîni.
- Bine, dă-i-l pe bunicul.
- Eu am ajuns in sfarsit la o intelegere cu sotia mea. O zi ma duc eu la cumparaturi, o zi ea.
- Si sunteti multumiti?
- Bineinteles! O zi bem, o zi mancam …
Ytzic avea tata evreu si mama tiganca. Intr-o zi s-a dus la taica-sau si l-a intrebat:
- Tata , eu ce sunt, evreu sau tzigan?
Taica-sau:
- Da de ce intrebi , este chiar asa de important?
- Da tata, pentru ca Strul are o bicicleta si nu stiu ce sa fac, sa i-o fur sau sa negociez cu el?

GEMENI


Simbolistica. Al treilea Semn zodiacal, care nu corespunde nici ca localizare si nici ca intindere constelatiei omonime. in sigla moderna, ce reprezinta doi gemeni umani dand mana cu doi gemeni nemuritori, se pastreaza simbolismul originar - doi barbati, unul de conditie terestra, iar celalalt de conditie divina. Pentru vechii egipteni, steaua fixa Alfa este Castor (19 gr. 29' Rac), geamanul nemuritor (divin), in vreme ce steaua fixa Beta este Pollux (22 gr. 28' Rac) geamanul muritor (uman, terestru).

Semnul zodiacal Gemeni apartine Elementului Aer, are calitatea de mutabil si isi face simtita influenta la nivel mental si intelectual. Nativul gemeni, in aspectul lui armonios, este foarte sociabil si manifesta un caracter versatil, idealist, comunicativ, inventiv, alert, pastrandu-si aparenta tinereasca, mentala si fizica - adica acele calitati asociate Aerului ca modalitate de a stabili comunicarea cu lumea. in aspectul lui dizarmonios, nativul gemeni este nelinistit, nerabdator, instabil si adesea chiar instabil mental, superficial, inconstient, predispus la imaturitate sau chiar la infantilism. Semnul zodiacal Gemeni este guvernat de catre Mercur, care confera nativilor abilitati relationale si disponibilitati mentale de factura informationala, avand mai degraba legatura cu memoria de scurta durata. Din punct de vedere anatomic, Semnul guverneaza umerii, bratele si aparatul respirator si procesul respiratiei. De asemenea, el guverneaza dualitatea in general (adesea veti intalni nativi care simt doua emotii in acelasi timp), comunicarea de orice fel (orala, scrisa, la distanta, telepatica), invatamantul elementar, calatoriile scurte, vecinii si rudele.

Greseala spirituala. Semnul zodiacal Gemeni ramane, probabil, cel mai mental dintre Semnele de Aer ale Zodiacului; fiind in analogie cu varsta adolescentei - varsta prin definitie a cunoasterii, a acumularii de informatie, a miscarii permanente a mintii - el concentreaza energia fiintei umane catre actiunea de a afla. Nativii traiesc foarte mult la nivelul ideilor, exista foarte mult in afara lor, in tot ce se petrece in lume, in familie, intre prietenii apropiati si comunica permanent - indiferent ce si cu cine dar, atentie!, fara sa se comunice pentru ca nu au timp, culmea!, sa afle ce se petrece in ei insisi. Sunt la curent cu tot si cu toate, dar niciodata nu le trece prin minte ideea de a se ocupa de propria fiinta. Tocmai de aceea nu au timp sa se relaxeze si pierd din vedere viata lor interioara. Atenti intotdeauna la cuvinte si la ce se poate ascunde in spatele lor, la un posibil al doilea sens asadar, ei sunt departe de a avea incredere in ceilalti sau de a fi atenti la viata lor launtrica. Rezonanta scazuta cu planul afectiv universal si cu iubirea ii face sensibili la boli in general; afectiunile cele mai frecvente si, uneori, cele mai grave, ale nativilor Gemeni se produc la nivelul sistemului nervos central.

Atitudinea spirituala. Acesti nativi au nevoie asadar, cel mai mult, sa iubeasca si sa investeasca in iubire, deoarece nu informatia, nu acumularea permanenta de cunostinte constituie hrana fiintei umane, ci imensa Gratie Divina care ne sprijina, clipa de clipa, evolutia spirituala pe aceasta planeta si in aceasta lume a aparentelor. Nici o fiinta umana nu se hraneste din forme trecatoare si din energii de scurta durata - cum sunt cele ale stirilor de orice fel - ci din imensa Iubire, din nesfarsita dragoste care ne vine de la Dumnezeu-Tatal.

Din punct de vedere profesional, nativii Gemeni se angajeaza acolo unde sunt necesare o minte rapida si maini indemanatice; de aceea, dieta lor trebuie sa includa alimente bogate in proteine, care maresc vitalitatea (oua, branza, nuci si soia), dar si alimente bogate in glucide si vitamine, care hranesc sistemul nevos adesea foarte epuizat. Acestei diete i se mai pot adauga samburii de migdale, stafidele, alunele de padure, fisticul, mierea, maslinele; in perioadele de stres, putina branza de oaie este mai mult decat binevenita. in caz de stres avansat, se recomanda ceaiurile slabe de valeriana sau albastrele administrate seara, inainte de culcare.

Sarea Semnului zodiacal Gemeni este clorura de potasiu, prezenta in cantitati semnificative in fasole verde, sparanghel, pere, prune si ananas.

Plantele medicinale asociate acestui Semn sunt: anasonul, trifoiul, tataneasa, albastrelele, gura lupului, uneori chiar teiul si petalele de trandafir.

Metalul specific acestui Semn zodiacal este mercurul.


Ganduri pozitive


Ceea ce vreau să realizez se conturează în minte şi prinde viaţă când acţionez în modul şi la momentul potrivit.

Andrea Bocelli - Feat. Kenny G - A Te

100 de curiozitati despre lumea in care traim

Unele dintre statisticile de mai jos vi se vor parea amuzante in timp ce altele sunt cat se poate de serioase. Absolut toate sunt menite, insa, sa ne arate cat de putine lucruri cunoastem despre lumea care ne inconjoara. Demersul nostru include statistici din absolut toate domeniile de interes, de la date geografice si zoologice pana la cele politice si militare... un melanj de informatii mai mult sau mai putin inedite care sa va descreteasca fruntile si care sa va permita cateva momente de reflectie...

1. Furnicile nu dorm niciodata. Cu toate acestea, in zorii zilei, furnicile se intind asemenea oamenilor pentru a se dezmorti.

2. Aproximativ 90% din populatia intregii planete locuieste in emisfera nordica.

3.
Cimpanzeii si cotofenele sunt singurele animale care isi pot recunoaste imaginea intr-o oglinda.

4. Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca sa reziste pentru cel putin 2.000 de ani. Cimentul folosit la ridicarea impresionantei constructii nu se va intari complet decat peste 500 de ani.

5. In ciuda aparentelor, doua treimi din suprafata intregului continent
african se afla in emisfera nordica.6. Daca tii un caras auriu intr-o incapere lipsita de lumina, acesta va deveni, in cele din urma, alb.

7.
Irlanda este singura tara europeana in care nu exista serpi.

8. In provincia Alberta din Canada au fost ucisi absolut toti soarecii. In prezent, este singura provincie din lume in care nu exista asemenea rozatoare.

9. Ochiul unui strut este mai mare decat creierul acestei pasari.

10. Pentru fiecare om de pe Terra exista circa 200 de milioane de insecte. Numai termitele ne depasesc intr-un raport de 10 la 1.

11.
Balena albastra este animalul care produce cele mai puternice sunete (pana la 188 de decibeli). Un astfel de sunet poate fi receptat prin apa la o distanta de pana la 850 de kilometri.

12. Te-ai gandit cata benzina ti-ar trebui ca sa poti inconjura planeta cu propriul automobil? Ei bine, in rezervorul unui avion Boeing poate incapea suficient combustibil incat sa poti face acest lucru de patru ori.

13. Stiti care sunt cei mai mari consumatori de
Coca-Cola din lume? Daca ati raspuns islandezii, ati dat raspunsul corect...

14. Stiti care este apetitul unui furnicar sud-american? Ei bine, acesta poate ingera pana la 30.000 de furnici... pe zi.

15. Cei mai tineri parinti din istorie ( doi copii cu varste de 8, respectiv 9 ani) au trait in China. Copilul lor s-a nascut in anul 1910.16. Vreti sa stiti care este regiunea cu cea mai scazuta criminalitate? Incercati Quebec, Canada. Rata criminalitatii in aceasta zona este similara cu cea inregistrata intr-un parc Disney World, aproape 0.

17. Se estimeaza ca in lume exista circa 1 miliard de vite. 200 de milioane dintre ele traiesc numai in India, acolo unde sunt considerate animale sfinte.

18. In urma cu 5 ani, 60% dintre
cumparatorii din supermarketurile lumii plateau cu bani gheata. Astazi, procentul este de doar 50%. Se estimeaza ca in anul 2011, doar 39% dintre cumparatori vor mai plati cu bani gheata in detrimentul cardurilor.

19. Pe suprafata unui corp uman traiesc mai multe vietati decat oameni pe intreaga planeta.

20. Bufnitele sunt singurele pasari care pot distinge culoarea albastra.

21. Mamiferele sunt singurele specii vii care prezinta lobi ai urechilor.

22. Prefixul telefonic pentru Antarctica este 672.

23. Desi nu pare, Chicago este mult mai aproape de
Moscova decat este de Rio de Janeiro.

24. Lungimea unui
elefant este egala, aproximativ, cu lungimea limbii unei balene albastre. De asemenea, limba unei balene este mai grea decat un elefant adult.

25. Limba unui
crocodil este imobila. Ea este atasata de cerul gurii acestui animal.


26. Un om uita, in medie, circa 80% din tot ceea ce a invatat intr-o zi.

27. Durata care ii ia unui fulg de zapada ca sa ajunga de la nori pana pe suprafata pamantului? Cel putin o ora...

28. Cei mai mari iubitori ai carnii de porc sunt danezii. In Danemarca exista de doua ori mai multi porci decat intreaga populatie umana a acestei tari.

29.
Girafa este singurul animal care isi poate introduce limba in ureche. Limba unei girafe adulte masoara peste 50 de centimetri.

30. Biblioteca Universitatii din Indiana , SUA, se scufunda in fiecare an cu circa 2,5 centimetri. Acest fenomen se datoreaza unei erori a constructorilor care au omis sa calculeze si
greutatea cartilor care vor fi depozitate in uriasa cladire.

31. Cele mai numeroase vietati de pe Terra sunt artropodele. Ca un exemplu, pana in prezent au fost descoperite circa 70.000 de mii de specii... de
paianjeni.

32. De peste 4.000 de ani, nicio specie animala nu a mai fost domesticita.

33. In prezent, pentru prima data in istoria planetei, numarul persoanelor cu varste de peste 60 de ani il depaseste pe cel al copiilor cu varsta sub 5 ani.

34. Credeti ca Romania este o tara saraca? Ganditi-va ca una din cinci persoane de pe Terra traieste cu mai putin de 1$ pe zi.

35. In Santa Fe, New Mexico, legea impune ca animalele de casa sa poarte centura de siguranta in masina.

36. O singura vaca poate produce intr-un an mai mult lapte decat poate consuma un singur om... circa 200.000 de pahare pline cu lapte.

37. Plajele de nudisti pot fi periculoase pentru navele care circula in apropierea lor. Recent, un iaht cu 60 de persoane la bord s-a rasturnat pe tarmul texan al Golfului Mexic dupa ce toti pasagerii s-au ingramadit pe aceeasi parte a navei pentru a vedea nudistii de pe o plaja din apropiere.

38. Stiti cate emailuri se trimit zilnic in toata lumea? Peste 35 de miliarde...

39. Pentru fiecare tona de peste prinsa in oceanele lumii, oamenii arunca trei tone de gunoi in aceleasi ape.

40.
Cea mai mare caracatita descoperita vreodata cantarea 4 tone. A fost vanata in anul 1878, in nordul Oceanului Atlantic.

41.
Cea mai mare meduza observata vreodata avea un diametru de 2,3 metri. Tentaculele sale se intindeau pana la 36 de metri.

42. In statul american, Dakota de Nord, nu s-a inregistrat niciodata un cutremur.

43.
Hawaii se apropie de Japonia cu aproximativ 10 centimetri in fiecare an.

44.
Rechinii sunt singurele animale despre care se stie ca nu se pot imbolnavi de cancer.

45. La Paz, Bolivia, este orasul cel mai sigur din punct de vedere al prevenirii incendiilor. Data fiind altitudinea ridicata la care se afla (peste 3.000 de metri), cantitatea de oxigen din aer de abia poate sustine un foc.46. Tot in La Paz, temperatura medie este de doar 10 grade Celsius. Si cu toate acestea, niciodata nu s-a inregistrat o temperatura de 0 grade. Situatia este identica si in Punta Arenas, Chile sau Stanley, Insulele Falkland.

47. Absolut toti crevetii se nasc masculi. Unii dintre ei devin femele la maturitate.

48. Daca vreti sa fiti in siguranta in fata unor nisipuri miscatoare, intotdeauna sa calariti un catar. Daca magarii sau caii se scufunda in nisipurile miscatoare, un catar nu o va face niciodata.

49. Chiar si astazi, 90% din teritoriul Statelor Unite ale Americii este format din terenuri neamenajate sau ferme.

50. Numai marea piramida a lui Keops contine suficienta piatra incat sa poate fi construit un zid inalt de 50 de centimetri care sa inconjoare planeta la Ecuator.51. Cel mai mare sarpe veninos din lume este Cobra Regala. Aceasta poate atinge lungimi de pana la 5,5 metri.

52.
O gaina poate depune, in medie, pana la 19 oua pe an.

53. Cel mai mare restaurant McDonalds se afla in... Beijing, China. Acesta se intinde pe o suprafata de 2,6 kilometri patrati si are nu mai putin de 29 de case de marcat.

54. Vreti sa stiti in ce tara se acorda cele mai lungi concedii? Ei bine, in Franta statul asigura angajatilor 5 saptamani de concediu pe an. Cei mai multi francezi primesc, insa, doua luni de concediu anual.

55. Un cal adult poate consuma intr-un an o cantitate de hrana ce depaseste de 7 ori propria sa greutate.56. Stiti care sunt cei mai mari
consumatori de fast-food de pe planeta? Raspunsul corect este... chinezii. 41% dintre chinezi mananca, cel putin o data pe saptamana la un restaurant fast-food. Doar 35% dintre americani fac acest lucru.

57. In randul elefantilor africani, atat masculii, cat si femelele, poseda fildesi, in vreme ce la elefantii asiatici doar masculii se pot lauda cu fildesi.

58. Exista mai multi oameni care invata limba engleza in China decat cei care o vorbesc oficial in Statele Unite (peste 300 de milioane).

59. Oasele membrelor inferioare ale unui
liliac sunt atat de subtiri incat niciun liliac nu se poate folosi doar de ele pentru a se deplasa.

60. Cea mai spectaculoasa evolutie a preturilor pe piata imobiliara s-a inregistrat in Irak. Daca inaintea razboiului o casa din Bagdad nu se vindea cu mai mult de 15.000 de dolari, astazi pretul a urcat pana la 150.000 de dolari.

61. Numai in SUA exista aproximativ 7.000 de tigri tinuti ca animale de casa.

62. In anul 2004, un studiu arata ca una din sase fetite intra in perioada de pubertate la varsta de 8 ani. In urma cu un secol, doar o fetita din 100 atingea pubertatea la aceeasi varsta.

63. Pana in prezent, Congresul american a alocat o suma de 152.600.000.000 de dolari pentru razboiul din Irak. Suma ar fi fost suficienta pentru a ridica 17.500 de scoli.

64. Media zilnica a produselor care sunt oferite spre vanzare pe
Ebay este de 18 milioane.

65. Doar 5% din suprafata acoperita de oceane pe Terra a fost cartografiata atat de detaliat pe cat a fost
suprafata planetei Marte.66. Va ganditi sa jucati la loterie? Atunci ar trebui sa stiti ca exista mult mai multe sanse sa muriti in drum spre o reprezentanta a loteriei decat sa castigati marele premiu la oricare dintre loteriile lumii.

67. Adezivul de pe timbrele din Israel a fost tratat astfel incat sa fie considerat "kusher".

68. Daca vorbiti la telefonul mobil timp de o ora, numarul bacteriilor din urechea voastra va creste de cel putin 700 de ori.

69. Anvergura aripilor unui Boeing 747 este mai mare decat distanta parcursa de fratii Wright in
primul lor zbor.

70. Circa 12 copii sunt oferiti zilnic, in maternitati, altor mame decat cele naturale. Aceasta statistica include toate tarile lumii.

71.
O femela de dihor poate muri daca, odata intrata in calduri, nu isi va gasi un partener mascul.

72. Absolut toti copiii se nasc fara rotule. Ele se formeaza complet in intervalul de varsta de 2-6 ani.

73. O persoana are in medie 1.460 de vise in fiecare an.

74. Un om, consuma, in medie, de-a lungul vietii, o cantitate de hrana egala cu greutatea a sase elefanti maturi.

75. In spatiu, astronautii nu pot plange. In lipsa gravitatiei, lacrimile nu pot curge (nici
flatulenta nu este posibila in stare de imponderabilitate).


76. Aproximativ 6.000 de fulgere lovesc Pamantul in fiecare minut.

77. In Bangladesh exista o lege care permite autoritatilor sa aresteze elevii cu varste mai mari de 15 ani care copiaza la examene.

78. Cel mai intalnit nume barbatesc de pe planeta este
Mohammed.

79. Pana in anul 1796, in SUA a existat un stat pe nume Franklin. Astazi, el este cunoscut sub numele de Tennessee.

80. Ati considerat vreodata ca proiectul romanesc "laptele si cornul" are prea multe hibe? Intr-o scoala din Virginia, SUA, elevii cu varste intre 7 si 10 ani au fost serviti, in cadrul unui proiect asemanator, cu cockteiluri margaritas. In urma scandalului de proportii care s-a iscat, a reiesit ca distribuitorii produselor confundasera limonada cu celebrele cockteiluri.

81. In Anglia este interzis prin lege ca vanzatoarele din magazine sa isi serveasca topless clientii. Exceptie fac doar magazinele de pesti exotici din Liverpool.

82. Doar
o singura persoana din 2 miliarde va atinge varsta de 116 ani.

83. Februarie 1865 este singura luna din istorie in care nu a fost inregistrata luna plina.

84. In fiecare an, mai multi oameni sunt ucisi de magari decat in accidente aviatice.

85. Numele original al Bancii Americii a fost Banca Italiei.


86. Cea mai mare piata de desfacere pentru limuzinele BMW 760Li este China. Pretul unei astfel de masini poate urca pana la 200.000 de dolari, mai mult decat castiga majoritatea cetatenilor chinezi intr-o viata.

87. In fiecare an, 60 de milioane de litri de petrol si ulei sunt deversate in rauri si fluvii pana in oceane. Cantitatea o depaseseste pe cea pierduta de
petrolierul Exxon Valdez in anul 1989 (unul dintre cele mai mari dezastre ecologice din istorie). Statistica se refera numai la Statele Unite ale Americii.

88.
Michael Jordan, celebrul baschetbalist american, castiga anual din reclamele pentru compania Nike mai mult decat toti muncitorii din fabricile Nike, luati la un loc, din Malaezia.

89. Cele mai mari nave transoceanice platesc cate 250.000 de dolari de fiecare data cand strabat Canalul Panama. Trebuie spus ca o treime din economia acestui stat este sustinuta de acest canal.

90. Un singur avion Boeing 767 este format din nu mai putin de 3.100.000 de piese diferite.

91. Durerea are si ea o unitate de masura. Aceasta se numeste "dol" iar instrumentul menit sa masoare durerea se numeste dolorimetru.

92. Se estimeaza ca in Rusia exista mai multe bancnote de 100 de dolari decat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

93. V-ati intrebat ce a fost mai intai, oul sau gaina? Biblia a raspuns deja la aceasta intrebare. Conform Genezei 1:20-22, gaina a aparut inaintea oului.

94. In absolut toate tarile lumii, indiferent de cultura, religie sau zona geografica, soldatii executa salutul numai cu mana dreapta.

95. Intr-un studiu cu privire la relatiile interfamiliale, 80% dintre barbatii casatoriti au declarat ca si-ar lega destinele de aceeasi femeie daca ar putea da timpul inapoi. Doar 50% dintre femei au declarat acelasi lucru.96. 90% dintre speciile de pasari sunt monogame. Doar 3% dintre mamifere au aceleasi preferinte.

97. De fiecare data cand linge un timbru, un om consuma 1/10 dintr-o calorie.

98. Un sfert dintre oasele unui organism uman se afla numai in picioare.

99. In urma cu 3.000 de ani, majoritatea egiptenilor antici nu traiau mai mult de 30 de ani.

100. Unghiile de la degetele mainilor unui om cresc de patru ori mai repede decat cele de la picioare.