duminică, 15 iulie 2012

Stiluri de conducere si comportament managerialTe-ai întrebat deseori de ce oamenii nu sunt motivaţi sau obţin rezultate la locul de muncă sub capacitatea lor. Probabil, stilul de conducere nu este cel potrivit. În conducerea firmei stilul constituie un ansamblu de calităţi profesionale, organizatorice, morale, precum şi de trăsături de personalitate, care se manifestă mai mult sau mai puţin evident în activitatea zilnică şi în împrejurări relevante, şi care se bucură de un grad ridicat de stabilitate în timp.
Un stil eficient de conducere se bazează pe trăsături de personalitate cum ar fi: puternica orientare spre asumarea de responsabilităţi şi angajarea în îndeplinirea sarcinilor, tenacitate în îndeplinirea scopurilor stabilite, auto-încredere, disponibilitatea pentru acceptarea consecinţelor acţiunilor şi deciziilor altor persoane, abilitate de influenţare a comportamentului altora şi capacitatea de structurare a relaţiilor interpersonale. Poţi recunoaşte stilul managerial după tipologia de mai jos:
  • Stilul autoritar - se manifestă printr-o predispoziţie pentru comandă şi constrângere. Managerul dă ordine, angajaţii sunt simpli executanţi, lipseşte încrederea între cele două părţi. Managerul autoritar exercită un control strict, este dominator şi, uneori, arogant, impune o barieră psihologică între el şi subordonaţi, decide singur şi impune soluţii neagreate de angajaţi;
  • Stilul democratic - subordonaţii sunt larg antrenaţi în procesul decizional. Aceştia se identifică cu obiectivele organizaţiei ceea ce constituie o premisă pentru o productivitate excelentă. Trăsăturile generale ale acestui stil sunt luarea deciziilor în grup şi dorinţa realizării de performanţe înalte pentru firmă.
  • Stilul participativ - obiectivele sunt stabilite după discuţii prealabile cu subordonaţii. Managerii au încredere în cei pe care îi conduc şi folosesc eficient ideile şi propunerile acestora. Rezolvarea problemelor se face printr-o participare amplă, comunicarea se face în ambele sensuri, iar munca de echipă este încurajată.

Niciun comentariu: