miercuri, 20 iunie 2012

Forme de salarizare pentru recompensarea personalului


Salarizarea după timpul lucrat sau în regie. Se aplică după timpul lucrat fără să fie precizată expres cantitatea de muncă ce trebuie depusă în unitatea de timp. Este recomandat să o aplici la locurile de muncă unde cantitatea producţiei şi ritmul de lucru nu depind de efortul angajatului şi unde productivitatea muncii nu poate fi măsurată cu precizie.
Salarizarea în acord direct. Salarizarea personalului se face pe bază de tarife constante pe unitatea de produs sau pe lucrare realizată. Este eficient să practici acordul direct în acele domenii în care măsurarea muncii se poate face individual.
Salarizarea în acord indirect. Se aplică acelor persoane care servesc nemijlocit mai mulţi lucrători ce sunt plătiţi în acord direct. Deşi nu participă la transformarea obiectului muncii aceşti angajaţi creează condiţii desfăşurării muncii fără întreruperi pentru muncitorii aflaţi în acord direct. De exemplu, angajaţii din activitatea de întreţinere a utilajelor influenţează în mare măsură rezultatele strungarilor care, de obicei, sunt plătiţi în acord direct. Plata personalului de întreţinere este normal să depindă de rezultatele celor pe care îi servesc.
Salarizarea globală. Este utilizată în acele situaţii în care munca nu poate fi realizată decât în echipă. Practic, şeful echipei de lucru primeşte retribuţiile totale pe care le împarte membrilor echipei, ţinând cont de calificare, timpul de lucru, funcţie, etc.
Salarizarea în acord progresiv. Poate fi practicată în mod excepţional, fiind caracterizată printr-o creştere mai mare a salariului faţă de producţia obţinută de angajat. Acordul progresiv poate fi benefic acolo unde există interes deosebit pentru creşterea producţiei, însă pentru a stopa epuizarea forţei de muncă, se aplică doar pe perioade limitate, cu acordul sindicatelor.
Salarizarea prin cote procentuale. Este utilizată cu succes în activităţile comerciale sau pentru personalul nepermanent al unei unităţi, angajat cu contract de prestări servicii. Veniturile cuvenite acestor persoane reprezintă o cotă stabilită în contractul semnat şi sunt direct legate de vânzările sau rezultatele pe care le obţin.

Niciun comentariu: