vineri, 15 iunie 2012

Evaluarea sociala a firmei


Cea mai uşoară metodă utilizată pentru măsurarea eficienţei şi eficacităţii activităţilor sociale din cadrul firmei o constituie listele de control. Un exemplu de listă de control care poate stimula o dezbatere între manageri, benefică pentru identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe în activitatea de personal se prezintă pe zone de activităţi după cum urmează.
Probleme pe care le supunem atenţiei oferă o imagine de ansamblu a procedurilor de natură socială practicate în firmă.
  1. Care sunt obiectivele firmei? Doar cele economice?
  2. Care sunt factorii sociali interni şi externi care afectează performanţele prezente şi viitoare ale întreprinderii?
  3. Care sunt responsabilităţile majore ale managerilor? Dar ale subordonaţilor?
  4. Au existat schimbări importante ale acestora de curând?
  5. Care sunt lucrurile bune privind relaţiile dintre angajaţi în firmă?
  6. Consideri că există probleme importante sau dificultăţi în firmă? Cauzele? Cum s-au răspândit? Măsuri corective?
  7. Cât de bine crezi că departamentul de personal îşi face bine meseria? Ce schimbări ar trebui să facă acest departament?
  8. Ce planuri ai pentru a satisface nevoile viitoare de forţă de muncă?
  9. Cum vor fi localizate performanţele din punct de vedere funcţional, spaţial şi temporal?
  10. Sistemul motivaţional este suficient de performant pentru a recompensa performanţele obţinute?
  11. Cum este stimulată pregătirea angajaţilor? Cine o face? Care sunt procedurile urmate?
  12. Cum sunt stimulate promovările? Procedurile urmate? Care sunt deciziile luate? Contribuţia personalului? Schimbările necesare?

Niciun comentariu: